Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Για ροδακινιά, μηλιά και αχλαδιά, το πρόγραμμα μείωσης νιτρορύπανσης. Ξεκινά το 2018 και διαρκεί πέντε χρόνια. Προδημοσίευση της δράσης μέσω ΠΑΣΕΓΕΣ στο troika24

 Το 3ο τρίμηνο του 2017 αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» και αφορά αγροτικές περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται όλος ο κάμπος Ημαθίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης και αφορά τις καλλιέργειες ροδακινιάς, μηλιάς και αχλαδιάς. Το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης είναι το 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 -εαρινές καλλιέργειες 2018) ενώ οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες, στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας. Βασικός στόχος...
...της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα λιπασμάτων όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).


Δικαιούχοι του προγράμματος, είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αγρανάπαυση του 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης, χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες, υποχρεωτικές εργαστηριακές αναλύσεις και ειδικά για τις δενδρώδεις καλλιέργειες προβλέπεται υποχρεωτικά ύπαρξη «Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών» για το σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης, για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό).

Ολόκληρη την προδημοσίευση του προγράμματος
μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου